شکر قهوه ای طیبات

1000 گرم قهوه ایی و بهداشتی #حسن

★★★★★
★★★★★
 (1 نظر)

سایز

قیمت: 23,000 تومان

اصل شکر دانه های کوچک قرمز رنگی است که روی نیشکر به وجود می‌آید.

اصل شکر این است که این دانه ها را جمع کنند. ولی در مرحله بعد آب نیشکر را می‌گیرند و آن را روی آتش قرار می‌دهند تا غلظت پیدا کنند. این شکر سرخ است که در مرحله بعد خشک می‌کنند.

در مرحله بعد شکر سرخِ خشک شده را صاف می‌کند که شکر «اِبلوچ» می‌شود.

مرحله بعد که دوباره صاف بشود می‌شود شکر سفید.

و در مرحله بعد که دوباره صاف ‌شود، شکر «طبرزد» می‌شود. در هر مرحله که صاف می‌شود سفت تر می‌شود.


منظور از شکر قهوه ای، شکری است که از نیشکر تهیه شده است که خواص فراوانی دارد.